Advertentie
Advertentie

Naar 'pact' over justitie en politie

(tijd) - Maandag starten de onderhandelingen over de hervorming van gerecht en politie dan voor goed. Dinsdagavond zou al duidelijk moeten zijn of er een akkoord inzit tussen meerderheid en oppositie. Het eigenlijke akkoord zou er binnen enkele weken kunnen komen. In de wandelgangen wordt al gesproken over een 'pact', al willen de onderhandelaars dat woord zelf niet in de mond nemen.Ook in het tijdperk van de nieuwe politieke cultuur vinden sommige aloude Belgische geplogenheden nog altijd een plaatsje. De premier en de voorzitters van de acht deelnemende partijen -CVP, SP, PS, PSC, VLD, VU, PRL en FDF- hadden donderdagvoormiddag maar een uurtje nodig om het eens te raken over de verdere werkwijze die bij de 'echte' inhoudelijke onderhandelingen over de hervorming van gerecht en politie zal gevolgd worden. Die starten maandag in zaal D van de Senaat. Iedere partij stuurt een delegatie die uit vier personen bestaat: de partijvoorzitter, twee medeonderhandelaars en een secretaris. De meeste partijen stelden gisteren al hun delegaties samen. Ofschoon dat niet formeel afgesproken was, werd er doorgaans over gewaakt dat zowel de Kamer als de Senaat voldoende aan hun trekken komen. Op die manier hoopt men de kritiek te weerleggen dat het parlement buitenspel gezet wordt. Want de bevoegde parlementaire commissies zullen nog even moeten wachten. Eerst wil premier Dehaene in een meer beperkte kring de grote knelpunten uit de weg ruimen, zoals de samenstelling en bevoegdheden van de Hoge Raad voor Justitie of de vraag hoever men op lokaal vlak met de fusie van politiekorpsen gaat.