Naar regeling informatie aan ondernemingsraden van spaarbanken

Hoewel het koninklijk besluit over de ekonomische en financiële informatieverstrekking aan de ondernemingsraden al dateert van 1973 blijft de toepassing ervan nog voor problemen zorgen, met name in de sektor van de banken en spaarbanken. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zopas een nieuw advies uitgebracht met betrekking tot de toepassing van het bewuste KB in de sektor van de spaarbanken. Verwacht wordt dat de minister van ekonomische zaken eerlang een ministerieel rondschrijven zal versturen waarin precieze richtlijnen worden gegeven over de toepassing van het KB van '73 in de spaarbanken.