Advertentie
Advertentie

Naar verschillende regionale invulling

(tijd) - Het ziet ernaar uit dat het federale dienstencheque-akkoord anders zal worden ingevuld in Vlaanderen, Brussel en Wallonie. Vlaanderen wil de interimkantoren blijven inschakelen. In Wallonie en Brussel ligt dat moeilijker. Het akkoord laat de deelstaten niet toe ondernemingen, zoals de uitzendkantoren, uit te sluiten. De gewesten kunnen de contractvoorwaarden wel aanpassen en bijvoorbeeld het soepele statuut tijdens de eerste maanden verstrengen. Op die manier kunnen uitzendbedrijven de facto uit het systeem worden gehouden. Verwacht wordt dat de Vlaamse regering dat niet zal doen. De Vlaamse minister van Werk, Renaat Landuyt (sp.a), reageerde tevreden op het federale voorstel. Minister-president Bart Somers (VLD) heeft er goede hoop op dat de flexibiliteit in het federale akkoord wordt gerespecteerd. In Wallonie is de zaak nog niet uitgeklaard. De socialisten willen de dienstencheques niet gebruiken voor interimjobs, de liberalen wel. Volgens de Waalse minister van Economie, Serge Kubla (MR), werkt het systeem beter in Vlaanderen dan in Wallonie. In Brussel is er dezelfde tegenstelling tussen socialisten en liberalen. Wegens de strenge voorwaarden zijn de dienstencheques in Brussel nooit ingeburgerd geraakt. WVDV/EvH