Naar werknemersraad in beschutte werkplaats?

BRUSSEL (belga) - Volgens de Katolieke Vereniging voor Gehandicapten (KVG) moet de inspraak in de beschutte werkplaats niet alleen via de ondernemingsraad gebeuren, maar ook via een eigensoortige werknemersraad voor gehandicapte werknemers.