Nabije toekomst is voor Nederland niet rooskleurig

AMSTERDAM (hpa)- De nabije toekomst voor de Nederlandse ekonomie ziet er niet rooskleurig uit. De binnenlandse bestedingen stagneren, het aantal werklozen stijgt, de inflatie loopt op naar 4,5%, het financieringstekort zal stijgen. Het is hopen op internationaal herstel in de tweede helft van dit jaar. Dan zal de Nederlandse overheid de lasten moeten verlichten. Deze boodschap verpakte het Centraal Plan Bureau (CPB) in zijn gisteren geprezenteerde Centraal Ekonomisch Plan (CEP) voor 1993. Mocht de internationale ekonomie in de loop van dit jaar aantrekken, dan kan Nederland daar relatief sterk van profiteren. Het CPB verwacht zelfs dat de Nederlandse exportgroei volgend jaar kan verdubbelen tot 6,25%. Door de stagnatie van de binnenlandse bestedingen zal als gevolg daarvan het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans oplopen van 19,5 naar 26 miljard gulden. Mocht het herstel pas in 1993 op gang komen, dan zal dat onder meer betekenen dat het aantal werklozen in Nederland 12.000 hoger uit zal komen dan de al hogere 555.000 die voor 1993 geraamd zijn. De overheid zal dan ook enkele miljarden guldens extra moeten bezuinigen. De koppeling tussen lonen en uitkeringen zal dan onhoudbaar zijn.