Nachtarbeid kan uw gezondheid schaden

(tijd) - Mensen die nachtarbeid verrichten, krijgen niet alleen af te rekenen met sociale problemen maar dikwijls ook met medische problemen. Bij sommigen is zelfs sprake van ernstige gezondheidsproblemen. Al een paar decennia zoeken arbeidsgeneesheren naar oplossingen. Momenteel worden die vooral gezocht in de richting van aangepaste uurroosters.