Nachtarbeid voor vrouwen blijft diskussies uitlokken

(tijd) - Reeds tien jaar worden in België diskussies gevoerd over het verbod op nachtarbeid voor vrouwen. Iedereen is het er wel over eens dat mannen en vrouwen op dezelfde wijze moeten behandeld worden. Over welke algemene regeling van kracht moet worden, bestaan er echter meningsverschillen. Een eerste groep, waartoe de werkgevers behoren, wil de beperkingen voor nachtarbeid die gelden voor vrouwen, opheffen. Een tweede groep, met op kop de vakbonden, wil dat nachtarbeid zowel voor mannen als voor vrouwen wordt verboden.