Advertentie
Advertentie

Nachtwerk voor vrouwen nog niet voor morgen

BRUSSEL (belga) - De Nationale Arbeidsraad is er, in kommissievergadering, niet in geslaagd tot een eenparig advies te komen over nachtarbeid voor vrouwen. De vraag klinkt steeds luider nu steeds meer bedrijven wensen over te gaan tot kontinuwerk met nachtarbeid waarbij dan ook vrouwen betrokken zijn. Ook de EG wenst dat er een einde komt aan de discriminatie.