Najaarsrally voor Lufthansa?

De vooruitzichten voor de luchtvaartsector lijken niet erg gunstig. Hoewel de angst voor nieuwe aanslagen op 11 september is verdwenen en ook een Amerikaanse aanval op Irak op de lange baan is geschoven, blijven de spanningen hoog. Daardoor blijven de olieprijzen hoog en is nauwelijks groei in de vraag naar internationaal zakenverkeer. De situatie lijkt voor de luchtvaartsector net zo te verlopen als toen met en na de inval van Irak in Koeweit in 1990. De combinatie van onzekerheid, hogere olieprijzen en economische recessie zijn in het algemeen slecht voor luchtvaartaandelen. Zoals hier al eerder is betoogd, zijn luchtvaartaandelen geen beleggingen voor lange termijn, en de grote maatschappijen zijn al jarenlang grote vernietigers van aandeelhoudersvermogen. Toch zijn op korte termijn wel attractieve returns te behalen.Luchtvaartaandelen bewegen zich veelal in korte cycli, die enkele maanden duren. Wie bijvoorbeeld naar de prijsbeweging kijkt van Lufthansa sinds 1990, ziet steeds korte cycli van ongeveer zes maanden. Opvallend is dat meestal één van die cycli in de maanden september of november inzet en zijn hoogtepunt bereikt in januari/december. Op de algemene aandelenmarkten is dit fenomeen ook wel bekend onder de najaarsrally. Omdat het moeilijk te bepalen is op welk moment de prijs van het aandeel zijn diepste punt heeft bereikt, kan men daarom beter kijken naar technische indicatoren om te bepalen wanneer zon najaarsrally de meeste kansen maakt. Eén daarvan is de RSI van een aandeel, die de relatieve sterkte van de neerwaartse of opwaartse beweging van de aandeelkoers in beeld brengt. De RSI beweegt zich tussen 0 en 100, wanneer de RSI zich onder de 30 beweegt, duidt dat erop dat het aandeel oververkocht is, terwijl wanneer de RSI boven de 70 uitkomt, het op een overgekochte situatie duidt. Kruist de RSI van onder de 30 naar boven, dan duidt dat op een koopsignaal. Voor het aandeel Lufthansa is sinds 1990 gekeken hoe vaak de situatie zich voordeed dat de RSI in september of oktober voor de eerste keer onder de 25 dook, terwijl die in januari of februari boven de 75 uitsteeg. Sinds 1990 deed zich acht keer zon situatie voor. Wanneer men dan in september/oktober het aandeel Lufthansa kocht, en in januari/februari verkocht had men van de acht keer zesmaal beter gepresteerd dan de Stoxx 50-index. Gemiddeld bedroeg de outperformance over deze acht jaar 13,9 procent, waarbij het neerwaartse risico vrij beperkt bleef. In 1995 en 1996, de enige twee jaar waarin deze strategie geen succes vertoonde, presteerde Lufthansa respectievelijk 1,33 en 2,28 procent slechter dan de index. In 1992 bedroeg outperformance 27 procent, in 1994 was dat 11,8 procent, terwijl in 1997 en 1999 de outperformance 2,63 en 3,35 bedroeg. In 2000 was dat 15,8 procent, en in de vrij uitzonderlijke situatie van 2001 bedroeg de outperformance maar liefst 54 procent. In de overige jaren was de najaarsrally ook wel te bespeuren, maar bewoog de RSI te ver weg van de 25 en 75 grenzen om een duidelijk koop- of verkoopsignaal te geven. Zeer onlangs heeft Lufthansa zijn RSI van 25 vanonder doorbroken. Ondanks de niet bijster positieve vooruitzichten voor de luchtvaartsector lijkt een opwaartse koersdoorbraak vanuit technisch oogpunt echter wel zeer waarschijnlijk, en is korte vlucht het overwegen waard. PB