Nalco en Exxon in joint venture voor fijnchemicaliën in oliesektor

(tijd) - De Amerikaanse bedrijven Nalco Chemical Company en Exxon Chemical Company sloten een overeenkomst om een joint venture te vormen inzake fijnchemicaliën, vooral voor de olieindustrie. De nieuwe entiteit zal wellicht een jaarlijkse omzet realizeren van 400 miljoen dollar of 14,4 miljard B.fr. Beide moedermaatschappijen zelf draaiden in 1993 gezamenlijk een omzet van 410 miljard B.fr., zodat het hier gaat om een afsplitsing van 3,5 procent van de aktiviteiten van beide bedrijven. In elk geval worden alle aktiviteiten van Nalco Petroleum Chemicals in de VS in de nieuwe joint venture ondergebracht, evenals segmenten van Nalco's internationale aktiviteiten. Exxon Chemicals, goed voor een wereldwijde omzet van 360 miljard B.fr., brengt zijn voltallige afdeling "Energie-chemicaliën' in de joint venture onder. Het nieuwe bedrijf zal Nalco/Exxon Energy Chemicals heten en wordt medio dit jaar opgestart. Onder chemicaliën voor de chemiesektor verstaat men additieven voor de olieproduktie; anti-korrosiemiddelen; het hele complexe gamma van produkten die bij olieboringen worden gebruikt; produkten die de doorstroming van gas verbeteren en middelen die in de raffinage worden gebruikt.