Namen schort inschrijving asielzoekers op

(belga) - De Naamse burgemeester Jean-Louis Close heeft een besluit uitgevaardigd waardoor de inschrijving van asielzoekers tot 31 december van dit jaar wordt opgeschort. De beslissing wordt genomen omdat de stad Namen sinds enkele tijd een overvloed aan kandidaat politieke vluchtelingen te verwerken krijgt. Deze maand noteerde de Naamse vreemdelingendienst 400 aanvragen van asielzoekers tegen 85 in augustus 1989. Het OCMW telt momenteel 622 steuntrekkenden met het statuut van kandidaat politieke vluchteling. Dit is zesmaal meer dan het teoretische kwota van 105 dat het ministerie van binnenlandse zaken heeft bepaald voor de stad. Volgens het gemeentebestuur kan de stad deze toevloed niet verwerken. Om dezelfde reden heeft ook Verviers reeds besloten geen vreemdelingen meer in te schrijven.