NAR-advies over stressbeleid raakt bedolven onder 'paperassen'

(tijd) - Werkgevers en vakbonden in de Nationale Arbeidsraad zijn er niet in geslaagd een unaniem advies uit te brengen over het ontwerp van KB over het stressbeleid in bedrijven. Er was nochtans een tekst klaar voor een collectieve arbeidsovereenkomst. Maar de vrees voor bijkomende administratieve verplichtingen heeft het VBO ter elfder ure doen afhaken. De werkgeverskoepel vraagt minister Smet om het ontwerp-KB in te trekken.Het zijn drukke tijden voor de Belgische adviesorganen. Vorige week nog moesten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) advies uitbrengen over de wetsontwerpen die samen het Toekomstplan voor de Werkgelegenheid vormen. Dinsdag bogen vakbonden en werkgevers in de NAR zich al over een andere tekst, het 'ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het stressbeleid in de ondernemingen'. Met dit KB wil minister van Arbeid Miet Smet, in navolging van het Europees programma over de stressproblematiek, elk bedrijf verplichten een stressbeleid te voeren. Ondernemingen zouden een inventaris moeten opmaken van problemen en risico's, en voorstellen moeten formuleren om stressproblemen in te dijken.