NAR keurt verlof om dwingende redenen goed

(tijd) - Als alles normaal verloopt zal de Nationale Arbeidsraad (NAR) vandaag het ontwerp van kollektieve arbeidsovereenkomst nr. 45 over het verlof om dwingende redenen goedkeuren. Het houdt de veralgemening in van de nu al in verschillende paritaire komitees uitgewerkte regeling waardoor werknemers bij dringende gevallen 10 dagen per jaar afwezig kunnen blijven zonder loon, maar met behoud van sociale zekerheidsrechten.