NAR moet advies geven over "werknemer-

(tijd) - Vorige week donderdag heeft de bijzondere senaatskommissie het wetsontwerp Wathelet tot wijziging van de vennootschappenwet goedgekeurd. Na het paasreces volgt een tweede lezing waarna het ontwerp door de voltallige vergadering van de Senaat moet goedgekeurd worden. Ook de kamer krijgt daarna nog haar zeg. Intussen moet de Nationale Arbeidsraad (NAR) zich uitspreken over het statuut van de werknemer-aandeelhouder.