NAR vindt sociale kloof tussen zelfstandigen en werknemers onoverbrugbaar

(tijd) - De ziekteverzekering en de kinderbijslag 'fiskalizeren' zou zowat tweehonderd miljard aan extra kosten meebrengen. Dit bedrag is nodig om de zelfstandigen op het niveau van de loontrekkenden te heffen. Dit zeggen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad in hun advies over het 'twee-pijlersysteem' in de sociale zekerheid.Het hoofdstuk sociale zekerheid in het krisisplan heeft twee luiken: besparingen en fundamentele hervormingen. Twee hervormingen worden door de regering voorgesteld. Enerzijds moet de sociale zekerheid voortaan globaal beheerd worden. De regering en de sociale partners verdelen de globale pot, iedere sektor wordt geresponsabilizeerd. Anderzijds wil de regering op termijn de sociale zekerheid opsplitsen in twee. In de pijler 'volksverzekeringen' komen dan de risico's die niets met de professionele situatie te maken hebben, gezondheidszorg en kinderbijslag. In de arbeidsgebonden verzekeringen komt dan de rest (werkloosheid, pensioen, ...).