NAR: vrijstelling SZ vakantiewerk behouden

De jobstudenten die tijdens het schooljaar werken en aldus onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, zouden moeten worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen voor hun vakantiejob in de zomermaanden. Dit tenminste als ze in de eerste helft van het jaar niet meer dan 240 uur gewerkt hebben. Dit advizeert de Nationale Arbeidsraad aan minister van sociale zaken Busquin die daarover een ontwerp van koninklijk besluit voorbereid heeft.