Nasdaq overweegt weg te trekken uit New Yorks financieel district

(tijd) - De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq denkt eraan zijn hoofdkwartier te verhuizen van haar huidige locatie in de buurt van de door een terroristische aanslag vernietigde WTC-torens naar centraal Manhattan. Nasdaq stelt, als elektronische markt, slechts 127 mensen tewerk in zijn hoofdkwartier. Pas in april van dit jaar verhuisde Nasdaq zijn hoofdkwartier naar het Liberty Plaza-gebouw aan de overkant van de straat tegenover de nu vernietigde Twin Towers van het World Trade Center (WTC). Voordien had Nasdaq gedurende 30 jaar zijn hoofdkwartier in Washington. Het Liberty Plaza-gebouw werd bij de aanslagen van 11 september beschadigd, maar zou binnenkort opnieuw moeten opengaan. Nasdaq beschikt in centraal Manhattan al over een vestiging onder de naam MarketSite, van waaruit o.m. de live-tv-uitzendingen gehouden worden. Volgens sommigen zou het logisch zijn dat de Nasdaq ook zijn hoofdkwartier daar in de buurt vestigt, om de twee diensten dicht bij elkaar te hebben. Bovendien zorgt het reizen van en naar het financiële district voor nogal wat problemen. Nasdaq huurt zijn kantoren op Liberty Plaza van de moederorganisatie National Association of Securities Dealers (NASD), die er zelf een driehonderdtal werknemers tewerkstelt en geen plannen heeft om te verhuizen. Nu de Nasdaq zich steeds onafhankelijker opstelt tegenover de NASD, zou een verhuizing ook in die logica passen.