Natievorming en identiteit

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), de Marnixring, de Orde van den Prince, het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) en de vzw Vlaanderen-Europa houden op zaterdag 9 november in de Aula van de UIA in Antwerpen (Wilrijk) een internationaal congres over Identiteit, natievorming en solidariteit.Sprekers uit binnen- en buitenland behandelen het thema van de Vlaamse identiteit en natievorming, samen met de Europese dimensie ervan, vanuit vier invalshoeken; politiek-institutioneel, sociaal-economisch, cultureel en wetenschappelijk-technologisch. Inlichtingen en inschrijvingen: Marnixring vzw, Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde, telefoon 09-244.45.78; info@marnixring.org; www.marnixring.org.De markt opVoedingsdiensten van zorginstellingen lijken steeds meer commerciële ondernemingen te worden, die hun producten niet alleen aan andere instellingen leveren, maar zich ook op de vrije markt begeven. Over dit thema houdt het vakblad Grootkeuken op 21 november de bijeenkomst De markt op. Overheidsbeleid en de noodzaak aanvullende inkomsten te genereren, hebben ertoe geleid dat menige instellingskeuken inmiddels levert aan derden, een andere locatie of een andere zorginstelling. Inlichtingen: Lisore de Boer, tel: 0031/30.635.85.03, fax: 0031/30.635.85.00.