Nationaal programma voor onderzoek supergeleiding

(tijd) - Staatssekretaris Pierre Chevalier van wetenschapsbeleid heeft een impulsprogramma uitgewerkt voor onderzoek op het domein van de supergeleiding. Hij wil voor dit programma 300 miljoen frank uittrekken, gespreid over 1989-1993. Chevalier wenst dit programma nog voor de zomervakantie voor te leggen aan de ministerraad. Voorafgaandelijk zal overleg gepleegd worden met gewesten en gemeenschappen. Dit wordt meteen een belangrijke testcase voor de werkbaarheid van de bevoegdheidsverdeling van het wetenschapsbeleid na de jongste staatshervorming.