Advertentie
Advertentie

Nationale Bank kan sommige bevoegdheden van Bankkommissie overnemen

(tijd) - De beurshervorming brengt mee dat ook de Bankkommissie hervormd moet worden. In het ontwerp-Maystadt heet het nieuwe kontrole-orgaan overigens Bank- en Financiële Kommissie. In financiële kringen oppert men nu de idee om aan de Nationale Bank de "prudentiële' bankkontrole toe te vertrouwen, zoals dat al in andere Europese landen gebeurt.