Nationale Bank koopt deviezen

(tijd) - De Nationale Bank (NBB) heeft vorige week op verzoek van een andere Europese centrale bank vreemde valuta's gekocht en ecu's verkocht. Deze transactie, die geen invloed had op de liquiditeit van de geldmarkt, deed de boekwaarde van de deviezenreserves met 12,1 miljard frank stijgen en de ecutegoeden met 11,6 miljard dalen. Een en ander blijkt uit een toelichting bij de weekstaat.