Advertentie
Advertentie

Nationale Bank koopt voor 2 miljard frank aan deviezen

(tijd) - De Nationale Bank heeft vorige week voor 2,1 miljard frank vreemde valuta's gekocht, zo blijkt uit een toelichting bij de weekstaat. Deze deviezenaankoop en de daling van de biljettenomloop met 4,9 miljard hadden een verruimende invloed op de liquiditeit.