Nationale Bank: 'ruil inkomens voor jobs'

BRUSSEL (tijd) - 'Voor de bank en mij is de werkloosheid het probleem nummer één', aldus gouverneur Fons Verplaetse bij de voorstelling van het jaarverslag voor 1995 van de Nationale Bank. De sociale gesprekspartners en de overheid zullen de 'onontkoombare afweging moeten maken tussen inkomens en banen'. En de sanering van de overheidsfinanciën? Die blijft 'essentieel'. Maar ze moet wel in een 'bredere context' worden gesitueerd. Die geeft aanleiding tot relativering van de budgettaire problemen. 'Gezondmaking van de openbare financiën en bevordering van de werkgelegenheid zijn, gekoppeld aan de volwaardige integratie van België in de Europese Unie, essentiële voorwaarden om 's lands economische groei zowel krachtiger als meer banencreërend te maken.' De slotzin van het inleidende 'verslag namens de regentenraad' werd door Verplaetse meer dan eens voorgelezen. Hij bevat in een notedop het parcours dat de Nationale Bank voor 's lands beleidsmensen uitgestippeld heeft.