Nationale Bank startpublicatie working papers

(tijd) - De Nationale Bank deelt mee dat zij start met de publicatie van working papers (*). Zij wil op die manier haar economische en financiële studies bij een ruimer publiek verspreiden. Bovendien hoopt zij via de publicaties een debat te lanceren over het monetair beleid van de eurozone. De auteurs, vooral economen van het departement studiën, kunnen zich vrij uitdrukken omdat hun visie niet noodzakelijk het standpunt van de Nationale Bank weerspiegelt.Om zo goed mogelijk haar doelgroep te bereiken, publiceert de Nationale Bank twee soorten notas. De reeks research is gewijd aan theoretisch en empirisch onderzoek en richt zich tot economen met een voldoende kennis van econometrie. De reeks documents is minder technisch en is bestemd voor een breder publiek. Er zijn al drie technische onderzoeksrapporten en één toegankelijker document beschikbaar.Dit laatste handelt over de opmerkelijk goede prestaties van de Amerikaanse economie in de jaren 90. De drie auteurs merken op dat de tewerkstelling van immigranten in banen die weinig scholing vereisen, bijdroeg tot de matiging van de lonen. Dit verklaart waarom de hoge economische groei in de VS niet leidde tot een versnelling van de inflatie. Maar de publicatie waarschuwt dat het groot tekort op de lopende rekening en de daaruit voortvloeiende buitenlandse schuld een gevaar vormen. Indien het rendement van de buitenlandse verplichtingen ietwat toeneemt of als de economische groei lichtjes vertraagt, dreigt een sneeuwbaleffect te ontstaan dat de buitenlandse schuld doet ontsporen. WV(*) De working papers kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be) of ze kunnen aangevraagd worden bij de Nationale Bank, dienst Documentatie, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.