Advertentie
Advertentie

Nationale Bank stort minder geld in Schatkist

(tijd) - De Nationale Bank heeft in 1994 veel minder geld in de Schatkist gestort dan in 1993, zo blijkt uit de jaarrekening. Het aandeel van de staat in de inkomsten van de Nationale Bank zakte tot 12 miljard frank tegenover 22,4 miljard. Goeverneur Fons Verplaetse zegt dat deze forse daling te wijten is aan de flinke daling van de rente. Daardoor brachten de verrichtingen met het buitenland en de kredietverrichtingen veel minder op dan voorheen.