Advertentie
Advertentie

Nationale Bank trekt rentetarieven nog verder op

De Nationale Bank van België verhoogde gisteren opnieuw de rentetarieven op schatkistcertifikaten. De verhoging bedroeg nu over de drie looptijden 0,25 punt. Eergisteren en begin juli werden de tarieven ook al verhoogd. De markttarieven volgden en vanaf 3 maanden kost het geld nu tenminste 7 procent. Oorzaak is dat België zich een te groot renteverschil met Duitsland was gaan veroorloven. De Duitsers verhoogden hun rente om de dollarhausse af te remmen. Intussen viel in België de kapitaaltoevoer stil die voordien uit de massale aankoop van Generale-aandelen voortvloeide. De 'strukturele' kapitaalafvloei uit België moet daarom nu opnieuw worden gekompenseerd door met hogere rentetarieven, geld aan te trekken.