Advertentie
Advertentie

Nationale Bank verhoogt likwiditeitsverstrekking

(tijd) - Tijdens de afgelopen weekstaatperiode ging van de zogenaamde faktoren die autonoom de geldmarktlikwiditeit kunnen beïnvloeden, per saldo een verkrappend effekt uit. De weerslag van de afname van het deposito van de Belgische staat en de zichtverbintenissen in rekening-courant werd immers ruimsschoots gekompenseerd door de seizoengebonden verhoging van de biljettenomloop.