Advertentie
Advertentie

Nationale Bank verlaagt likwiditeitsverstrekking

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week met circa zes miljard frank gedaald, zo blijkt uit de weekstaat. De Nationale Bank (NBB) verminderde haar likwiditeitsverstrekking aan de geldmarkt en dit werd slechts gedeeltelijk gekompenseerd door de verruimende invloed van de zogenaamde autonome faktoren.