Nationale Bank verlaagt likwiditeitsverstrekking

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week gedaald, zo leert de weekstaat van de Nationale Bank (NBB). De licht verruimende invloed van de autonome faktoren werd ruimschoots gekompenseerd door een vermindering van de likwiditeitsverstrekking vanwege de NBB. Dit had tot gevolg dat de banken een groter beroep deden op de voorschotten in rekening-courant bij de NBB en de plaatsing van eindedagoverschotten met 272 miljoen frank verminderden.