Nationale Bank verlaagt rente op schatkistpapier

De Nationale Bank (NBB) heeft gisteren de rente op schatkistpapier met 0,05 punt verlaagd. In West-Duitsland heeft de introduktie van een variable tender tot een stijging van de zogenaamde repo rente geleid. Er kan echter niet gesproken worden van een verkrapping van het Westduits monetair beleid omdat de herdiscontoplafonds werden uitgebreid, aldus waarnemers. Sommige ekonomisten zijn van oordeel dat de twee initiatieven van de Bundesbank een neutrale beslissing zijn. Anderen bestempelen de beslissingen als een lichte versoepeling van het monetair beleid.