Nationale Klimaatconferentie gaat van start

(belga) - De Nationale Klimaatconferentie is gisteren begonnen. Vertegenwoordigers van de federale en gewestregeringen moeten een lastenverdeling opmaken om de Kyoto-normen te halen. Wellicht volgende week komt de conferentie opnieuw bijeen. Of de deadline van eind 2003 gehaald wordt, is niet zeker, maar volgens enkele deelnemers is men goed op weg. Tijdens het formatieberaad spraken de liberalen en socialisten af dat een klimaatconferentie zou worden opgericht waarin de federale en gewestregeringen, en de industrie afspraken zouden maken over de verdeling van de lasten om de verplichtingen van het Kyoto-protocol te kunnen uitvoeren. Eind september werd in het overlegcomite een strikt tijdsschema afgesproken. Voor het einde van het jaar moest er een akkoord zijn. Of die deadline gehaald wordt, is niet zeker. De woordvoerster van minister van Leefmilieu Freya Van den Bossche bevestigde dat het de bedoeling was tegen het einde van het jaar af te ronden. Of dat zal lukken, wist ze niet, maar ze verzekerde dat het werk goed opschiet. Dat is in grote mate te danken aan de ad-hocwerkgroep, die eensgezindheid vond over de historische cijfers van 1990, het referentiejaar voor het Kyoto-akkoord. De discussies in de Nationale Klimaatconferentie zijn erg technisch, ze handelen onder meer over emissies van broeikasgassen en over energiebalansen.