Nationale kontrole additieven blijft

De EG-ministers, verantwoordelijk voor de interne markt, zijn het niet eens geworden over de afschaffing van de nationale kontroles op drie additieven die bij de bereiding van eetwaren worden gebruikt. Het gaat om Karaya-gom, polysorbaten en geoxydeerde sojaolie. Tot 31 december jl. konden die produkten slechts in de EG-lidstaten ingevoerd worden, mits een uitdrukkelijke toelating van de nationale overheden.