Nationale overheid gaat patrimonium beter beheren

BRUSSEL (tijd) - Het zopas door de regering goedgekeurde ontwerp van programmawet bevat een aantal maatregelen die een soepeler en efficiënter beheer van het overheidspatrimonium toelaten. Zo wordt de hele sektor van de overheidsgebouwen ondergebracht in de Regie der Gebouwen, wordt voorzien in de oprichting van een financieringsfonds en worden de procedures voor aan- en verkoop van goederen vereenvoudigd. "Een beter beheer van het patrimonium kan een belangrijke bijdrage leveren tot de sanering van de overheidsfinanciën,' stelde staatssekretaris Jos Dupré van institutionele hervormingen, belast met de herstrukturering van het depertament openbare werken, gisteren op een perskonferentie.