Advertentie
Advertentie

"Nationale' sektoren niet langer "luxe'-sektoren

De vroegere nationale sektoren (staal, steenkool, textiel, scheepsbouw, holglas), waarvoor sinds de recente staatshervorming nu de gewesten bevoegd zijn, verliezen in Vlaanderen hun voorkeursbehandeling op het vlak van de overheidssteun. Voor eventuele herstruktureringsprogramma's van ondernemingen uit de betrokken sektoren gelden voortaan de algemene richtlijnen die de Vlaamse regering hanteert voor alle andere bedrijven.