Natuurbeheer in Vlaanderen is vooral vrijwilligerswerk

(tijd) - Natuurbeheer is vandaag de dag nog voor een groot deel vrijwilligerswerk. In totaal zijn over heel Vlaanderen amper 63 mensen full-time bezig met natuurbeheer, waarvan bijna de helft vanuit de milieuverenigingen zelf. Provincies, gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap leveren de rest. De berekeningen werden gemaakt op basis van een enquête door de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming vzw. Die bond organizeert jaarlijks natuurbeheerskampen en presteerde 17.000 man-uren, wat gelijk staat met 10 full-time mensen. De jeugdbond draagt zo voor één zesde bij tot het onderhoud en behoud van de natuurgebieden in Vlaanderen.