NATUURLIJK De ene kraai is de andere niet

(tijd) - Nu zowat alle bladeren van de bomen zijn, breekt de ideale tijd aan om vogels te observeren. Een groep die soms erg nadrukkelijk in het landschap aanwezig is, is die van de kraaiachtigen. Alles samen komen er een vijftal voor in onze contreien: de kraai, de roek, de kauw, de ekster en de gaai. De raaf komt slechts zeer lokaal voor, en oorspronkelijk gaat het om geintroduceerde exemplaren.