Natuurlijk Grazen in het water

(tijd) - De meeste tuinvijvers en poelen liggen er wat uitgeblust bij. Ze hebben een grillig seizoen achter de rug. De waterplanten zijn intussen ver over hun hoogtepunt heen. Ze beginnen stilaan te verteren en de meeste soorten trekken zich terug naar de diepe, donkere waterbodem. Dat is het uitgelezen moment om poelslakken te observeren.