Natuurlijk Zwarte mees is niet zo zwart

(tijd) - Tijdens de winter zijn standvogels of gedeeltelijke trekvogels vaak heel goed waar te nemen. Door het schaarse voedselaanbod wagen ze zich gemakkelijker in de buurt van de mens, zeker wanneer die de voedertafel rijkelijk dekt. Dat is ook het geval voor de zwarte mees.