Advertentie
Advertentie

NBB: deviezenvoorraad dikt aan

(tijd) - Tijdens de jongste weekstaatperiode konden de financiële instellingen per saldo hun beroep op de voorschotten in rekening-courant bij de Nationale Bank (NBB) verminderen. De post "vreemde valuta's" van de Weekstaat dikte met omzeggen een miljard frank aan. In de jongste periode zorgde de stijging met ruim 2,6 miljard frank van de biljettenomloop (tot 424,52 miljard) en van de tegoeden in rekening-courant met bijna 2,1 miljard (tot 7,55 miljard) voor enige verkrapping op de geldmarkt. De effekten hiervan werden wel enigszins afgezwakt, omdat de Nationale Bank (NBB) aan de Staat het driemaandelijks voorschot overmaakte op het deel van de inkomsten van de NBB van het lopend jaar dat aan de Staat toekomt.