NBB kocht deviezen op wisselmarkt

(tijd) - De waarde van de deviezenvoorraad van de Nationale Bank (NBB) is tijdens de voorbije weekstaatperiode met 635 miljoen gestegen tot 219,5 miljard frank, zo blijkt uit de jongste weekstaat (balans) van de NBB. De NBB inde de opbrengst van beleggingen in het buitenland, maar ze heeft ook vreemde valuta's gekocht op de wisselmarkt, zo vernam de redaktie.