NBB kocht voor 501 miljard deviezen

(tijd) - De Nationale Bank (NBB) heeft vorig jaar voor 501 miljard frank deviezen gekocht om een nog sterkere stijging van de Belgische frank te voorkomen. Zij neutraliseerde het liquiditeitsverruimend effect van deze transacties door vreemde valuta's te verkopen aan de Schatkist voor de terugbetaling van de deviezenschuld en door valutaswaps.De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) ziet er sinds dit jaar wat anders uit. De modernisering van de betalingsbalans en de invoering van een nieuw rapporteringssysteem hebben wel tot gevolg dat er voorlopig minder gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn.