NBB koopt ecu's en verkoopt vreemde valuta's

(tijd) - Buitenlandse centrale banken hebben vorige week ecu's verkocht aan de Nationale Bank en vreemde valuta's gekocht. Deze transacties deden de deviezenreserves van de Nationale Bank met 10,2 miljard frank dalen en de ecureserves met 9,9 miljard toenemen. Een en ander blijkt uit een toelichting bij de weekstaat. De Nationale Bank merkt op dat de herschikking van haar reserves geen invloed had op de liquiditeit van de geldmarkt.