NBB koopt voor 5 miljard fr. deviezen

De deviezenvoorraad van de Nationale Bank (NBB) is in de voorbije weekstaatperiode met 5,6 miljard frank gestegen. Die toename was vooral het gevolg van aankopen op de wisselmarkt, zo deelde de NBB gisteren mee.