NBB maakt synthese van scenario's over werk en inkomen

(tijd) - Loonmatiging en arbeidsherverdeling zorgen voor meer jobs. Meer jobs zorgen voor meer vertrouwen in de toekomst. Meer jobs en meer vertrouwen zorgen samen voor meer consumptie. Meer consumptie zorgt voor meer groei. Minder werkloosheid en meer groei zorgen voor een lager overheidstekort. Kort samengevat is dit de politieke boodschap waaronder gouverneur Verplaetse de handtekeningen van de regenten van de Nationale Bank heeft kunnen verzamelen. Zelfs de sanering van de overheidsfinanciën moet daarbij een stapje terug doen in de prioriteitenlijst.'Ik ken geen enkele loonsverhoging die al één job heeft opgeleverd. Hoe moeilijk het ook is, als we bijkomende tewerkstelling willen, dan moeten we matigen. Ik heb dan ook aan de sociale partners gezegd dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel onderhandel je en neem je beslissingen die niet voldoende tewerkstelling scheppen en dan zal iedere regering na twee of drie jaar moeten zeggen dat het genoeg is geweest. Ofwel zorg je er als grote jongens voor dat de groei even arbeidsintensief is als in het verleden.'