Advertentie
Advertentie

NBB plant nieuw stelsel van kredietverlening

(tijd) - De Nationale Bank (NBB) is van plan om dit jaar, en na overleg met de financiële instellingen, een nieuw stelsel voor kredietverlening aan die instellingen in te voeren. Dit stelsel zal het bestaande kanaal van disconto en gewone voorschotten niet vervangen. Het heeft tot doel de NBB de mogelijkheid te bieden haar invloedsfeer uit te breiden, in het biezonder op het vlak van de rente op zeer korte termijn, zo schrijft de NBB in haar jaarverslag.