NBB schroeft likwiditeitsverstrekking terug

tijd) - In de afgelopen weekstaatperiode leidde de driemaandelijkse hernieuwing van de swap-operaties tussen de Nationale Bank (NBB) en het Europees Monetair Instituut (EMI) tot een lichte stijging van de inbreng van vreemde valuta's. Een en ander werd weerspiegeld door een vermindering van de rubriek 'vreemde valuta's'. Ondanks deze toegenomen inbreng deed zich een daling voor van de posten 'ecu's' en 'waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's' als gevolg van de grotere weerslag van het afglijden van de goudprijs en de dollarkoers.