NBB verhoogt disconto en rente op schatkistpapier

De Nationale Bank (NBB) heeft gisteren beslist het disconto, de voorschottenrente en de rente op schatkistcertifikaten te verhogen. De beslissing weerspiegelt de recente rentestijgingen in het buitenland, aldus de NBB. De banken hebben na de discontoverhoging aangekondigd dat de rente van kas- en discontokredieten eveneens wordt verhoogd. De nieuwe rentestijging is ook slecht nieuws voor de regering. De rentelasten nemen toe en de plaatsing van de nieuwe staatslening wordt bemoeilijkt.