NBB verkoopt 175 ton goud aan andere centrale bank

(tijd) - De Nationale Bank (NBB) heeft meegedeeld dat ze 175 ton goud heeft verkocht tegen vreemde valuta's aan een andere centrale bank. Deze verkoop zal de boekwaarde van de deviezenreserves met ongeveer 30 procent doen stijgen en zal de niet-fiskale ontvangsten van de overheid met enkele miljarden franken per jaar verhogen. De goudprijs steeg lichtjes na de bekendmaking van de goudverkoop.De Nationale Bank wilde via de goudverkoop het aandeel van dit edel metaal in haar reserves verminderen tot een peil dat ongeveer overeenstemt met het goudaandeel in de reserves van de belangrijkste buurlanden. Het aandeel van de goudreserves blijft wel hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie en de grootste industrielanden.