Advertentie
Advertentie

NBB vermindert likwiditeitsverstrekking

(tijd) - De likwiditeit van de geldmarkt is vorige week met bijna twee miljard gedaald, zo blijkt uit de weekstaat van de Nationale Bank. De verruimende invloed van de autonome faktoren ten belope van 8 miljard werd ruimschoots gekompenseerd door de vermindering, met 9,8 miljard, van de likwiditeitsverstrekking vanwege de Nationale Bank.