NBB verruimt geldmarkt

(tijd) - Bij de hoeveelheidstender van beleningen tegen onderpand van overheidspapier en cessies-retrocessies van handelspapier met vervaldag 6 november 1991 kwamen voor 142,2 miljard frank inschrijvingen binnen bij de Nationale Bank. Er werd 25 miljard toegewezen aan een rente van 9,10 procent. In vergelijking met vorige week verruimde de geldmarkt met 50 miljoen frank. De rente bleef ongewijzigd.